fbpx

EN UA GR DE ES

Menu
Login

Пасха в Греции часть 3 Христос Анести!

 • Автор  Atena Boutsiani
 • Просмотров 1089
Пасха в Греции часть 3 Христос Анести!

В Великий Четверг успевают все сделать по традиции, очевидно только бабушки – день этот, хотя и укороченный, но еще не выходной, – в Великую Пятницу готовить праздничную еду просто не принято да и не хочется – так что все падает на Великую Субботу.  
Здесь смотрим часть 1,  часть 2

Нужно покрасить штук 40 яиц и приготовить πασχαλινό κουλούριкоторый называется τσουρέκι

Рецепты Тсуреки можно посмотреть

">

 немного о самом Тсуреки и о других традиционных праздничных хлебах

Так же готовится и Μαγειριτσα – суп из внутренностей того барашка, которого будут гриллить завтра. Она помогает подготовит желудок после 7-недельного поста к приеме огромного количества мяса этого самого традиционного барашка.

Не съесть Μαγειριτσα и разговеться без неё может очень плохо отразиться на здоровье!

Но традиционный многовековой рецепт нашей семьи это

Вам понадобится

 • 1 печень и немного внутренностей барашка (свежезарезанного желательно)
 • 2/3 большой чашки оливкого масла
 • Полкило зеленого лука
 • 3 головы салата
 • Укроп
 • 2 яйца
 • 2-3 лимона
 • 1 маленькая чашка риса
 • Ложка муки
 • Стаканчик вина ретсина

Очень хорошо очищаете и промываете внутренности (с уксусом).Заливаете кипящей водой и вместе с печенкой режете на мелкие кусочки.

Согреваете в кастрюле оливковое масло и бросаете зеленый лук и укроп. Оставляете их поджарится и бросаете внутренности и печенку. Оставляете прожарится вместе – потом бросаете ложку муки и заливаете вином. Выливаете 6 чашек воды, закрывате кастрюлю.Варите до готовности – за 15 мин до конца добавляете рис. Перед едой αυγοκόβετε – делаете соус из сырых яйц, лимона, и бульона из супа. Его надо класть перед самой едой – и без него еда эта не имееет вкуса!

Пасха по гречески назывется еще и Λαμπρη – светлая, сверкающая сияющая. Служба которая называется Αναστάσιμη начинается вечером в 23.30, но основная масса народа заполняет храмы за 5-10 минут до того как, в 12 часов ночи во всех церквях погаснет весь свет – и из глубины алтаря появится священник со свечой, и раздастся

Δεύτε λάβετε φώς – Примите Свет и λαμπαδα- lampada – пасхальная свечакаждого зажигается от этого Света, который в Грецию привозят каждый год из Иерусалима – где этот Святой Огонь самовозжигается на службе Православной Иерусалимской Церкви, происходящий каждый год в 12 часов дня Великой Субботы. Подробнее о святом Огне

Это торжественное, возвышающее душу песнопение можно услышать здесь

Δεύτε λάβετε φώς

Δεύτε λάβετε φώς εκ τού ανεσπέρου φωτός, καί δοξάσατε Χριστόν, τόν αναστάντα εκ νεκρών.

После этого священники выходят из храма, который уже и забит до полного возможного предела и окружен толпами народа и читается Евангелие от Марка повествующее

1 ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ Η ΜΗΤΗΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΙ Η ΣΑΛΩΜΗ ΗΓΟΡΑΣΑΝ ΑΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑ ΝΑ ΕΛΘΩΣΙ ΚΑΙ ΑΛΕΙΨΩΣΙΝ ΑΥΤΟΝ

2 ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΩΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΟΤΕ ΑΝΕΤΕΙΛΕΝ Ο ΗΛΙΟΣ

3 ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΝ ΠΡΟΣ ΕΑΥΤΑΣ ΤΙΣ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟΚΥΛΙΣΕΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΤΟΝ ΛΙΘΟΝ ΕΚ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

4 ΚΑΙ ΑΝΑΒΛΕΨΑΣΑΙ ΘΕΩΡΟΥΣΙΝ ΟΤΙ Ο ΛΙΘΟΣ ΗΤΟ ΑΠΟΚΕΚΥΛΙΣΜΕΝΟΣ ΔΙΟΤΙ ΗΤΟ ΜΕΓΑΣ ΣΦΟΔΡΑ

5 ΚΑΙ ΕΙΣΕΛΘΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΕΙΔΟΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΝ ΚΑΘΗΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΝ ΣΤΟΛΗΝ ΛΕΥΚΗΝ ΚΑΙ ΕΤΡΟΜΑΞΑΝ

6 Ο ΔΕ ΛΕΓΕΙ ΠΡΟΣ ΑΥΤΑΣ ΜΗ ΤΡΟΜΑΖΕΤΕ ΙΗΣΟΥΝ ΖΗΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΝΑΖΑΡΗΝΟΝ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΝ ΑΝΕΣΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΙΔΟΥ Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΕΘΕΣΑΝ ΑΥΤΟΝ

7 ΑΛΛ ΥΠΑΓΕΤΕ ΕΙΠΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΑΣ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΟΤΙ ΥΠΑΓΕΙ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΥΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΙΛΑΙΑΝ ΕΚΕΙ ΘΕΛΕΤΕ ΙΔΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΙΠΕ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ

8 ΚΑΙ ΕΞΕΛΘΟΥΣΑΙ ΤΑΧΕΩΣ ΕΦΥΓΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΕΙΧΕ ΔΕ ΑΥΤΑΣ ΤΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΠΟΝ ΟΥΔΕΝ ΠΡΟΣ ΟΥΔΕΝΑ ΔΙΟΤΙ ΕΦΟΒΟΥΝΤΟ

1 По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его.

2 И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, 3 и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба?

4 И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик.

5 И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись.

6 Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.

7 Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам.

8 И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.

Священник провозглашает

Δόξα τή αγία, καί ομοουσίω, καί ζωοποιώ, καί αδιαιρέτω Τριάδι πάντοτε, νύν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων.

Слава Святой и нераздельной Троице….

И тогда гремит по всему храму – и по всему городу – и по всей стране – и по всей οικουμένη

Χριστός ανέστη εκ νεκρών,

θανάτω θάνατον πατήσας,

καί τοίς εν τοίς μνήμασι,

ζωήν χαρισάμενος.

Христос Воскресе из мертвых…

Можно послушать здесь

Поется и повторяется много раз, заполняя своей радостью все существующее вокруг.

Но в этом же тропаре говорится потом

Αναστήτω ο Θεός, καί διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, καί φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.

Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящии Его.

И как раз в это время очень большая масса народа, пришедшая только на Христос Анести, отправляется домой кушать Μαγειριτσα и Тсуреки. Как говорит наш духовный отец каждый год – *когда возглашется да бежат от лица Его ненавидящии Его. – вы и бежите*

Но конечно церковь не пустеет до конца Великой и Радостной Пасхальной службы – малыши уже засыпают у мам на руках – но остаются до торжественнного конца. когда священник вручает каждому красное яйцо

В конце службы возглашается бессмертная проповедь Иоанна Златоуста

 • Πού σου θάνατε τό κέντρον; πού σου Άδη τό νίκος;
 • Ανέστη Χριστός, καί σύ καταβέβλησαι,
 • Ανέστη Χριστός καί πεπτώκασι δαίμονες,
 • Ανέστη Χριστός, καί χαίρουσιν Άγγελοι,
 • Ανέστη Χριστός, καί ζωή πολιτεύεται Ανέστη Χριστός, καί νεκρός ουδείς επί μνήματος,

Χριστός γάρ εγερθείς εκ νεκρών απαρχή τών κεκοιμημένων εγένετο, Αυτώ η δόξα καί τό κράτος εις τούς αιώνας τών αιώνων, Αμήν.

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, — первенец из умерших. Ему слава и держава во веки веков! Аминь.

По преданию, впервые красное яйцо поднесла императору Тивериану святая равноапостольная Мария Магдалина, когда проповедовала о Христовом Воскресении. Император, слушая ее, не в силах был поверить, что Сын Божий на третий день мог воскреснуть из мертвых, – это так же невозможно, говорил он, как белое яйцо не может само по себе сделаться красным. Тогда святая Мария Магдалина преподнесла белое яйцо императору – и это чудо совершилось у него на глазах…

Мне где-то попадалось что *яйцо символизирует гробницу Господа Иисуса Христа, а разбивание яйца – открытие гробницы силой Воскресения Христова.*

Но есть простой народный обычай – выходя из церкви все стукаются друг с другом яйцами – с обоих концов, и у кого разбилось считается проигравшим, а у кого нет – после многих стуканий – победителем.

Служба заканчивается около 2 часов ночи – придя домой и простукавшись со всеми знакомыми, соседями и домашними – на уже заранее приготовленном пасхальном столе поглощается Μαγειριτσα, подготовляя желудок к принятию барашка – приготовление которого становится основной нотой Κυριακή του Πάσχα – Пасхального Воскресения у основной массы греков.

 

Барашков гриллят и жарят всюду – в тавернах, на крышах домов, просто на улицах

Поглощение их настолько утомляет все желудки – что сиеста потом затягивается до ночи и плавно перетекает в неё – ночь правда снова оживляет праздненство, которое затягивается без стеснения – следующий день снова выходной Δευτέρα του Πασχα – Пасхальный Понедельник.

Поэтому, к сожалению, многие пропускают очень красивую службу, которая служится вечером Κυριακή του Πάσχα – Пасхального Воскресения и называется Ο Εσπερινός της Αγάπης – Esperinos tis Agapis – Вечерня Любви в буквальном переводе. Она вся заполнена радостью Христова Воскресения, а в Евангелии которое читается говорится о Фоме.* Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.( От Иоанна 20,25)*

Песнопения этого дня все полны небывалой радостью.

Άγγελος εβόα

Ο Άγγελος εβόα τη κεχαριτωμένη,
Αγνή Παρθένε Χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε.
Ο σος Υιός ανέστη Τριήμερος εκ τάφου.
Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ,
η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλλεν.
Χόρευε νυν και αγάλλου Σιών.
Συ δε αγνή, τέρπου Θεοτόκε,
εν τη εγέρσει του τόκου σου.

Πάσχα Ιερόν

Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται,
πάσχα καινόν άγιον, πάσχα μυστικόν,
πάσχα πανσεβάσμιον,
πάσχα, Χριστός ο λυτρωτής,
πάσχα άμωμον,
πάσχα μέγα, πάσχα των πιστών
πάσχα τας πύλας ημίν
του παραδείσου ανοίξαν,
πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς.

Пасха священная нам показася; Пасха нова, святая; Пасха таинственная; Пасха всечестная; Пасха Христос Избавитель; Пасха непорочная; Пасха великая; Пасха верных; Пасха двери райския нам отверзающая; Пасха все освещающая верных.

Αναστάσεως ημέρα και λαμπρυνθώμεν

Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει,
και αλλήλους περιπτυξώμεθα.
Είπωμεν, αδελφοί, και τοις μισούσιν ημάς˙
Συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει, και ούτω βοήσωμεν˙
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.

This is the day of resurrection,

Let us be illumined by the feast,
Let us embrace each other,
Let its call “brothers” even those that hate us,
And forgive all by the resurrection,
And so let us cry: Christ is risen from the dead,
Trampling down death by death,
And upon those in the tombs bestowing life.

В конце Εσπερινός της Αγάπης – Esperinos tis Agapis читаются евангелия на многих языках земли – как символ того что Евангелие было проповедано по всей οικουμένη.

Наступающая неделя вся освобождена от поста во ознаменование Великой Радости Воскресения Христова.

ХРИСТОС АНЕСТИ !  АЛИФОС АНЕСТИ!

Читайте Русские Афины в Google News (нажать 'Подписаться')

Афинские Новости просят вашей поддержки!

Уважаемые читатели, до начала военных действий в Украине наше издание существовало в основном за счет рекламы, в основном от Google. Однако из-за войны в Украине и санкций, введенных против России,  Google  отключил монетизацию для пользователей из РФ, в результате чего мы потеряли более 50% доходов, что поставило нас в довольно сложную ситуацию. 


Просим по возможности пожертвовать нашему изданию любую посильную для вас сумму.

Для этого мы создали специальный аккаунт в PayPal.

Оплатить подписку можно по QR code:

preview

Или нажав на эту кнопку:

Подписаться

Для жителей РФ, где недоступен PAYPAL мы предлагаем оформить оплату через Юмани (можно пополнить через Сбербанк / любые карты РФ / Счет телефона Билайн, МТС, Tele2)

 

Также вы можете перевести свои пожертвования на наши банковские счета указанием в назначении платежа "Οικονομική βοήθεια"(Financial help)

 • Eurobank: - 0026.0200.430106055945  (IBAN GR3802602000000430106055945 SWIFT EFGBGRAA)
 • Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-155677059-24 (IBAN GR6701101550000015567705924 swift trapesas bic ethngraa)
 • Τράπεζα Πειραιώς - 5126-035164-032  (IBAN GR8201721260005126035164032 PIRBGRAA)

Учитывая, что греческие банки берут комиссию в размере 3,5 евро, за перевод с других банков, пожалуйста не перечисляйте из других банков сумму меньше 3,5 евро, иначе она пойдет в минус.

Спасибо за помощь. 

.
 
Подробнее
⇑ Свернуть

Поделиться ссылкой:

О том, как поделиться
В связи с массовыми нарушениями правил, все комментарии премодерируются.
Последнее изменениеЧетверг, 21 апреля 2022 18:17
Комментарии для сайта Cackle
Наверх

Новости по Email

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:

Наш веб-сайт стал возможен благодаря показу онлайн-рекламы нашим посетителям.
Пожалуйста, поддержите нас, отключив блокировщик рекламы.